vrijwilligers

pas jij in ons plaatje? vrijwilligers in de zorg

"Vrijwilligers zijn mensen zoals jij en ik, die een meerwaarde geven aan de zorg in Limburg.
Voor de zorgbehoevenden, de mantelzorgers en de professionelen zijn vrijwilligers onmisbare schakels in de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, de (geestelijke) gezondheidszorg en de ouderenzorg"

Gedeputeerde van Welzijn en Gezondheid
Provincie Limburg

meer info

Nieuws & Activiteiten

Fonds Medisch Centrum St.-Jozef

Ook uw steun is welkom...